Logo

Giới thiệu

Khoa điều dưỡng

Lượt xem: 204 Ngày đăng: 13/06/2019

Khoa điều dưỡng Giới thiệu chung Khoa Điều dưỡng- Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2018, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản; Quản lý điều dưỡng, Kiểm soát  nhiễm khuẩn. Khoa gồm 19 giảng viên với 03 Thạc sĩ và 16 giảng viên có trình […]

Khoa Y học cơ sở

Lượt xem: 168 Ngày đăng: 13/06/2019

Khoa Y học cơ sở 1.Giới thiệu chung Khoa y học cơ sở – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009, gồm 5 bộ môn là Bộ môn giải phẫu sinh lý; Giải phẫu bệnh-Sinh lý bệnh;Vi- ký sinh;Y tế công cộng; Hóa sinh; Khoa đảm nhận giảng […]

Khoa Y

Lượt xem: 165 Ngày đăng: 13/06/2019

Khoa Y 1.Giới thiệu chung Khoa Y – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2017, gồm 09 bộ môn là Điều dưỡng Nội khoa; Điều dưỡng Ngoại khoa: Điều dưỡng Nhi; Điều dưỡng Sản phụ khoa; Y học cổ truyền; Điều dưỡng truyền nhiễm; Hình ảnh y học; […]

Khoa Dược

Lượt xem: 191 Ngày đăng: 13/06/2019

Khoa Dược Giới thiệu chung Khoa Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009, gồm 04 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược lý  – Dược lâm sàng, Tổ chức quản lý dược, Thực vật – Dược liệu – Dược học cổ truyền. Khoa gồm 30 […]

Khoa Đào tạo cơ bản

Lượt xem: 192 Ngày đăng: 13/06/2019

Khoa Đào tạo cơ bản 1. Giới thiệu chung Khoa khoa học cơ bản- Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội được thành lập năm 2009 trên cơ sở từ Trường Trung cấp Dược Hà Nội, gồm 4 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh […]

Hội đồng khoa học và đào tạo

Lượt xem: 147 Ngày đăng: 13/06/2019

Hội đồng khoa học và đào tạo BSCKII : Vũ Quang Vụ Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng Ths : Nguyễn Quang Minh Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ, trực tiếp phụ trách khoa học công nghệ Ths: Nguyễn Thị Thương Huyền Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch thường trực HĐ; phụ trách đào. Ths: Phạm […]

Ban Giám hiệu

Lượt xem: 255 Ngày đăng: 27/02/2019

HIỆU TRƯỞNG Bác sỹ CKII Vũ Quang Vụ Điện thoại: 0987993588 HIỆU PHÓ 1.Nguyễn Quang Minh Điện thoại:0982102515 2. Nguyễn Thị Thương Huyền Điện thoại:0975398088

Phòng Quản lý đào tạo

Lượt xem: 169 Ngày đăng: 27/02/2019

Điện thoại: 024.37634118 Biên chế: 08 người Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mạnh Điện thoại: 0904983186 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý đào tạo: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể: – Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo và liên kết […]